АУРЕЛІЙУС ГУТАУСКАС

Пан Аурелійус Гутаускас здобув юридичну освіту в Університеті Миколаса Ромеріса у Вільнюсі, Литві.  У 1993 році у цьому учбовому закладі він отримав ступінь бакалавра права, а у 1995 році – ступінь магістра права. У 2002 році пан Гутаускас здобув ступінь доктора наук на юридичному факультеті Університету Миколаса Ромеріса, захистивши дисертацію на тему “Організована злочинність та її кримінально-правова оцінка.”

Упродовж своєї кар’єри пан Гутаускас успішно поєднував академічну та суддівську діяльність у різноманітних установах Литви. Зокрема, з 2010 року пан Гутаускас є професором та завідувачем кафедри у кількох університетах Вільнюса. Крім того, з 2013 року він є суддею і головою Відділу кримінальних проваджень Верховного Суду Литви та головою Комісії з питань судової етики та дисципліни.

Більш того, пан Гутаускас залучений до різноманітних академічних проектів як експерт та член ради у низці литовських інститутів та центрів вивчення якості. Він також брав активну участь як експерт у роботі кількох міжнародних антикорупційних груп та організацій, таких як Група держав проти корупції (ГРЕКО) та Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Пан Гутаускас є автором багатьох наукових праць на теми кримінології, міжнародного кримінального права та запобігання організованій злочинності.